Address:
SACRED HEART SENIOR SECONDARY SCHOOL

P.O Sidhpur , Teh. Dharamshala, Distt. Kangra H.P.-176057

Ph. : 01892-222428,

For fee Inquiry  :-    7807302783

E.mail : scjmshs.sidhpur@gmail.com